Udemy – Pasar de SQLServer a Firebase en Xamarin forms

Realizar consultas en Firebase,Pasar de SQLServer a firebase rapidamente,Consumo de servicios web,Validaciones de correos con google